For nye studenter

Hei kommende studenter ved Byggeteknikk og Arkitektur på NMBU, og velkommen skal dere være til Universitetet, Ås og linjeforeningen Fagverket!

Nedenfor finner du brosjyren og link til linjens NMBU-side. Se gjennom dette og bli overbevist om at du har valgt rett!

Brosjyre:

https://www.visbrosjyre.no/Fagverket01/MailView/

Byggeteknikk og Arkitektur masterstudie – NMBU:

https://www.nmbu.no/studier/studietilbud/master-femarig/byggeteknikk_og_arkitektur/node/18102

Reklame