Sommerjobb og stilling som nyutdannet i Veidekke

Sommerjobb i Veidekke

Veidekke søker 75 kandidater til sommerjobb innen deres bygg- og anleggsvirksomhet fra juni til august i 2022. Dette er en god mulighet til bedre kjent med Veidekke som arbeidsgiver. I sommerjobben vil du som student, bli en del av Veidekkes prosjekter og få et godt innblikk i deres modell for prosjektgjennomføring. Du vil få arbeidsoppgaver innen områder som driftsoppfølging, produksjonsplanlegging, HMS og kvalitetssikring. Du kan også få være med å teste ut ny teknologi innen de ulike arbeidsområdene! 

Frist for å søke sommerjobb er 15. november. 

For mer informasjon og link til søknadsskjema: 

http://veidekke.no/jobb/ledige-stillinger/article37669.ece

Jobb som nyutdannet i Veidekke

Veidekke søker 60-70 nyutdannede til stillinger innen bygg- og anleggsvirksomhet. Stillingen vil være variert med oppgaver innen områder som driftsoppfølging, produksjonsplanlegging, HMS og kvalitetssikring. Her kan nyutdannede også få ansvar for kontrakt, prosjekteringsledelse eller tilbud/anbud. I tillegg til dette vil du som nyansatt bli en del av Veidekkes nyutdannetprogram «Fundament». Dette programmet vektlegger erfaringsutveksling, nettverksbygging og selvledelse.

Frist for å søke stilling er 15. november og oppstart vil være høsten 2022. De har fortløpende opptak, så her er det lurt å være tidlig ute med å søke. 

For mer informasjon og link til søknadsskjema: 

http://veidekke.no/jobb/ledige-stillinger/article37667.ece

Reklame